• KINDAI UNIVERSITY
  • 近畿大学ホーム
  • 学部・大学院一覧

イベントカレンダー

イベント名 会場 時間
4 1 平成30年度始め    
4 2 学生定期健康診断    
      在学生ガイダンス    
      在学生交通安全講習会    
4 3 新入生ガイダンス    
4 4 学生定期健康診断    
      新入生ガイダンス    
      在学生ガイダンス    
4 5 学生定期健康診断    
      新入生ガイダンス    
      在学生ガイダンス    
4 6 入学式    
      新入生オリエンテーション    
4 7 学生定期健康診断    
4 8      
4 9 前期授業開始    
4 10 学部1年生就職ガイダンス① 多目的ホール 16:40~17:40
4 11 学部2年生就職ガイダンス① 多目的ホール 16:40~17:40
4 12 学部3年生・院1年生就職ガイダンス① 多目的ホール 16:40~18:20
4 13      
4 14 新入生研修会    
4 15 新入生研修会    
4 16      
4 17      
4 18 学部4年生・院2年生就職ガイダンス① 多目的ホール 16:40~18:10
4 19 インターンシップ説明会① 多目的ホール 16:40~18:30
4 20 学内健康相談    
4 21      
4 22      
4 23      
4 24      
4 25      
4 26 インターンシップ説明会② 多目的ホール 16:40~18:10
4 27      
4 28      
4 29      
4 30